Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 1001 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2007 r.

Postanowienie Marszałka Izby Poselskiej nr 4/2007

w sprawie zmiany Postanowienia w sprawie zarządzenia referendum

W Postanowieniu Marszałka Izby Poselskiej nr 3/2007 w sprawie zarządzenia referendum z dnia 2 lutego 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 ("Zarządzam referendum wiążące w sprawie umiejscowienia Listy Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji") otrzymuje brzmienie "Zarządzam referendum konsultacyjne w sprawie umiejscowienia Listy Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji".
  2. § 2 ("Prawo do udziału w referendum przysługuje mieszkańcowi, który w dniu głosowania posiadał obywatelstwo Księstwa Sarmacji") otrzymuje brzmienie "Prawo do udziału w referendum przysługuje wszystkim mieszkańcom Księstwa Sarmacji".

(—) Andrzej Dzikowski.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny