Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 10015 [X]

Grodzisk, dnia 9 kwietnia 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie rejestracji rodu

Na podstawie art. 2 i 6 Ustawy Sejmu nr 263 o rodach Księstwa Sarmacji z dnia 29 października 2015 r.

§ 1.

Rejestruje ród von Rothenburg; Senior rodu: Peter West (AF958).

§ 2.

Przyznaję ochronę nazwiska rodowego (von Rothenburg) polegającą na obowiązku uzyskania zgody przez każdego, kto odtąd będzie chciał się posługiwać nazwiskiem rodu von Rothenburg.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny