Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1002 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2007 r.

Postanowienie Mandragora Wandystanu

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 1 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Gerard Szopkowski
Data i miejsce urodzenia: 14.06.1992 , Chełm
Miejsce zamieszkania: Warszawa (WAN)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-07-13 (203)
Identyfikator: A7448

Wracam do KS z podkulonym ogonem. Ostatnio to co się stało w
moim państwie wywołało ogromną aferę i nie chcę do tego
wracać. Chcę osiąśc w KS. Chcę tu mieszkać pracować i żyć.
Mam dośc v świata. Od teraz bede cichym działaczem KS . 

Gerard Szopkowski

Adres IP: 83.143.40.150
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr diuk Krupiński.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny