Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia i decyzje, poz. 10022 [X]

Eldorat, dnia 14 kwietnia 2018 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przewodniczenia obradom Konwentu Akademii Sclavińskiej

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii, w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej oraz § 4 i innymi przepisami Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda, postanawiam, jak następuje:

§ 1.

Udzielam prof. net Marcelemu bnt. de Bordeaux-Ossolińskiemu (AG668) pełnomocnictwa do podejmowania, z upoważnienia Konsula, czynności prawnych w zastępstwie Rektora, których dokonanie jest wymagane przepisami Ustawy o Akademii Sclavińskiej i Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda, a których istota jest niezależna od rozstrzygnięcia Rektora.

§ 2.

Pełnomocnictwo jest skuteczne z chwilą ogłoszenia i zostaje udzielone do czasu powrotu Rektora do podejmowania czynności prawnych, o których mowa w niniejszym pełnomocnictwie.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny