Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 10023 [X]

Eldorat, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatorskiego oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1, 3 i 4, art. 8 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 5 oraz art. 9 ust. 1 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. stwierdzam wygaśnięcie mandatu senatorskiego p. Emila Potockiego (AF632) oraz zarządzam wybory uzupełniające do Senatu:

 1. termin głosowania: 27–29 kwietnia 2018 roku (do g. 21.00),
 2. termin zgłaszania kandydatur: do 23 kwietnia 2018 roku włącznie,
 3. miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=261&t=24892,
 4. posiadający czynne i bierne prawo wyborcze obywatele sclavińscy oraz przysługujące im wagi głosów, ustalone zgodnie z przepisem art. 3 Małej Konstytucji:
  1. Ł.N. — 5,
  2. Helwetyk Romański — 4,
  3. Emil Potocki — 3,
  4. JKW Tomasz Ivo Hugo — 2,
  5. JKM Robert Fryderyk — 1,
  6. Marceli de Bordeaux-Ossoliński — 1,
  7. Incisive — 1,
  8. Guedes de Lima — 1,
  9. Arsacjusz Arped — 1,
  10. Albert Jan Maat — 1.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny