Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 10025 [X]

Eldorat, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatorskiego oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1, 3 i 4, art. 8 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. stwierdzam wygaśnięcie mandatu senatorskiego Guedesa hr. de Limy (A9121). Podczas zarządzonych Postanowieniem Konsula w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatorskiego oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu z dnia 17 kwietnia 2018 r. wyborów uzupełniających do Senatu wybranych zostanie dwóch senatorów.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny