Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 10027 [X]

Grodzisk, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie dotacji i nagród

Art. 1. [Dotacje]
 1. Każdy obywatel Starosarmacji ma prawo do jednorazowej dotacji na założenie instytucji w wysokości 8 000 libertów lub 75 000 libertów po złożeniu odpowiedniego wniosku.
 2. Każdy obywatel Starosarmacji może złożyć wniosek o dotację na rzecz inicjatywy użytecznej społecznie i korzystnej dla prowincji w wysokości od 10000 do 100000 libertów.
 3. ‎Każdy nowy obywatel Starosarmacji otrzymuje dotację w wysokości 10 000 libertów po złożeniu odpowiedniego wniosku.

 

Art. 2. [Nagrody]
 1. Każdemu przodownikowi aktywności z danego miesiąca, według strony staro.sarmacja.org, przysługuje nagroda w wysokości 10 000 libertów.
 2. Każdemu przodownikowi aktywności z danego miesiąca, według strony staro.sarmacja.org lecz z pominięciem Namiestnika Starosarmacji, przysługuje nagroda w wysokości 10 000 libertów.
 3. Każdemu mieszkańcowi Księstwa Sarmacji, który w danym dniu wypowiedział się na forum Starosarmacji, przysługuje dzienna nagroda 100 libertów za każdy post, ale maksymalnie do 1000 libertów dziennie.
 4. Każdemu mieszkańcowi Księstwa Sarmacji, który w danym dniu założył co najmniej jeden nowy wątek na forum Starosarmacji, przysługuje nagroda 1000 libertów.

(Art. 2 ust. 2. zmieniony nowelizacją dekretu z dnia 7 grudnia 2018 roku.)

 

Art. 3. [Aleja Chwały im. hrabiego Avistacka]
 1. Bohaterom codziennej walki z realiozą należą się nie tylko nagrody ale przede wszystkim uznanie i pamięć. Przeto tworzy się Aleję Chwały im. hrabiego Avistacka jako miejsce w którym gromadzone będą świadectwa poświęcenia oraz trudu mieszkańców Starosarmacji. Równocześnie oddajemy hołd niezrównanemu hrabiemu Avistackowi - animatorowi kultury i społecznikowi.
 2. Prawo do dokonania wpisu w Alei przysługuje każdemu mieszkańcowi Księstwa Sarmacji.
 3. Namiestnik Starosarmacji może zdecydować o usunięciu wpisów niezgodnych z duchem i przeznaczeniem tego miejsca.

(Art. 3 dodany nowelizacją dekretu z dnia 7 grudnia 2018 roku.)

Art. 4. [Nagroda Uznaniowa]

 

 1. Nagroda Uznaniowa, biorąca swą nazwę od wagaryjskiego subiektywisty Marcelego Uznaniowa, przyznawana jest przez Namiestnika wybranemu obywatelowi Starosarmacji z dowolnego powodu.
 2. Nagroda przyznawana jest w poniedziałek jednak nie częściej niż co dwa tygodnie oraz nie więcej niż jednemu obywatelowi jednocześnie.
 3. Postanowienie o nadaniu nagrody publikowane jest w Alei Chwały, zawiera uzasadnienie oraz może zawierać oznaczenie nagrody rzeczowej lub finansowej.

(Art. 4 dodany nowelizacją dekretu z dnia 7 grudnia 2018 roku.)

 

Art. 5. [Przepisy porządkowe]
 1. O wypłacie dotacji i nagród decyduje i realizuje je, jeśli nie wskazano inaczej, Minister Finansów w porozumieniu z Namiestnikiem.
 2. Dekret wchodzi w życie z chwilą implementacji do systemu.

hrabia Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny