Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1003 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 2 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Monika Pączko
Data i miejsce urodzenia: 14.04.1994 Głubczyce
Miejsce zamieszkania: Nasiedle (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-19 (14)
Identyfikator: A8321

Chciałabym bardzo zostać obywatelką Sarmacji. Pragnę
przyczynić się dla dobra tego kraju i jego prowincji.Będę
starała się jak mogła, stać się znakomitą mieszkanką tego
kraju. Będę bacznie stała na straży prawa tego kraju.
Założyłam blog o Sarmacji, aby zareklamować Sarmację i
pozwolić nowym mieszkańcom poznać Sarmację. Chciałam zdobyć
realną prace, ale na razie mi się nie udało. Kocham te
państwo i pragnę zostać jego prawowitą obywatelką. Bardzo
prosze o nadanie mi obywatelstwa. Jeżeli nie, to z gorzkim
żalem odejdę z Sarmacji. Ale blog zostanie! Będę dalej
zapraszać nowych ludzi, np. moich przyjaciół, rodzine,
znajomych lub całkiem obcych ludzi...
  Z poważaniem Monika Pączko.

Monika Pączko

Adres IP: 83.30.41.206
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1; .NET CLR 2.0.50727)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny