Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 10030 [X]

Grodzisk, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania Prefekta Generalnego i Podprefekta Generalnego

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 5 Ustawy o prefektach, w powiazaniu z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie, z uwagi na zaprzestanie spełniania ustawowych przesłanek umożliwiających pełnienie funkcji, odwołuję z funkcji prefekta oraz ze stanowiska Prefekta Generalnego Paviela Gustolúpulo (A8218) oraz z funkcji prefekta i stanowiska Podprefekta Generalnego Krzysztofa Czuguła-Chana (A7782).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(–) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny