Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1004 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 2 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: JAkub Pawliszyn
Data i miejsce urodzenia: 30-11-1990, Katowice
Miejsce zamieszkania: Leszczyny (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-14 (19)
Identyfikator: A8301

Szanowny Książę.
Proszę o przydzielenie tytułu obywatela Księstwa Sarmacji.
Swoją prośbę uzasadniam tym, że jestem ambitny i mam plany,
co do mojej przyszłości w Księstwie. Planów tych nie mam jak
zrealizować bez tytułu obywatela. Oświadczam, że jestem 
lojalnym i co najważniejsze, uczciwym mieszkańcem. Do wyboru
miałem kilka państw wirtualnych, ale wybrałem Sarmację,
ponieważ wiele dobrego słyszałem o tym państwie. Będąc
obywatelem mam szerszy zakres możliwości związanych z pracą.
Mogę także brać czynny udział w życiu politycznym.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Pozdrawiam.

Jakobym Pankiewicz

Adres IP: 212.106.160.18
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny