Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 10048 [X]

Grodzisk, dnia 1 maja 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zwołania Sejmu na obrady

§ 1.

W związku z ogłoszeniem przez Książęcą Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów do Sejmu LVI kadencji zwołuję Sejm na obrady.

§ 2.

Dniem zwołania Sejmu na obrady, w rozumieniu odrębnych przepisów, ustalam dzień 5 maja 2018 roku.

§ 3.

Powołuję Jego Książęcą Wysokość Helwetyka Romańskiego (A0001) na funkcję Marszałka-Seniora.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie w dniu 5 maja 2018 roku.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny