Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1005 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 3 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Karolina Natalia Ostasz
Data i miejsce urodzenia: 04.04.1986 Szczytno
Miejsce zamieszkania: Olsztyn (TEU)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-04 (30)
Identyfikator: A8236

Wasza Książęca Mość!
Jestem mieszkanką Księstwa Sarmacji od miesiąca. W tym czasie
postarałam się o pracę, mieszkanie i zakup terenu. Przekonałam
się również, że chcę godnie uczestniczyć w życiu społecznym
tego państwa i z dumą powiedzieć, że to również moje państwo.
Oczywiście nie byłoby to w pełni możliwe bez statutu
obywatela. Fakt, że stanę się pełnoprawną obywatelką Księstwa
umożliwi mi udział w referendach i wyborach. To sprawi, ze
będę mogła naprawdę aktywnie działać w życiu Sarmacji.
Marzę również o otwarciu własnego biznesu i świadczeniu usług
na wysokim poziomie wszystkim mieszkańcom. Stworzy to
oczywiście miejsca pracy, które mam nadzieję dadzą dobry
start nowym członkom naszej społeczności.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem 
Karolina Natalia Ostasz

Karolina Ostasz

Adres IP: 88.156.16.97
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl-PL; rv:1.7.6) Gecko/20050226 Firefox/1.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny