Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 10055 [X]

Eldorat, dnia 2 maja 2018 r.

Postanowienie Marszałka Senatu

w sprawie zarządzenia wyboru Konsula

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 2 ust. 2 i 4 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r., w zw. z art. 12 ust. 3 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii, zarządzam wybór Konsula:

 1. Termin zgłaszania kandydatur: do 5 maja 2018 r. włącznie
 2. Miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=445&t=24967
 3. Posiadający bierne prawo wyborcze obywatele sclavińscy:
  1. Ł.N.,
  2. Helwetyk Romański,
  3. Tomasz Ivo Hugo,
  4. Robert Fryderyk,
  5. Marceli de Bordeaux-Ossoliński,
  6. Incisive,
  7. Arsacjusz Arped,
  8. Albert Jan Maat.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Marszałek Senatu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny