Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 10074 [X]

Grodzisk, dnia 14 maja 2018 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie zmiany Konstytucji Dworu Książęcego

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu, i Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku etc. etc.
stanowimy co następuje:

§ 1.

Zarządzeniu Księcia w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 3 kwietnia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. w § 2. ust. 3. dodaje się pkt 6 w brzmieniu "Sekretarza Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za sprawny przepływ informacji do opinii publicznej i dbałość o wizerunek Księcia oraz Dworu Książęcego, a taakże opiekę nad profilem internetowym Księstwa Sarmacji w serwisie Facebook".
  2. w § 2. ust. 3. pkt 1 ["Marszałka Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za organizację prac Dworu Książęcego, kontakty zewnętrzne Dworu Książęcego, za sprawny przepływ informacji do opinii publicznej i dbałość o wizerunek Księcia oraz Dworu Książęcego, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nie uzasadniającej regencji"] otrzymuje brzmienie: "Marszałka Koronnego — odpowiedzialnego w szczególności za organizację prac Dworu Książęcego, kontakty zewnętrzne Dworu Książęcego, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nie uzasadniającej regencji".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny