Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 10077 [X]

Grodzisk, dnia 14 maja 2018 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie opłaty za publikację wypowiedzi w Ćwirku

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833), Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłatę za publikację wypowiedzi w Ćwirku w wysokości 25 Ⱡ.

§ 2.

Zwolnieni z opłaty za wypowiedzi w Ćwirku są nowi mieszkańcy, przez okres 30 dni od dnia rejestracji w usłudze.

§ 3.

Wykonanie uchwały porucza się Naczelnej Izbie Architektury. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej implementacji przez Izbę.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie opłaty za publikację wypowiedzi w Ćwirku (Dz. P. poz. 9158).

(—) Konrad. J. v-hr. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny