Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 1008 [X]

Grodzisk, dnia 5 lutego 2007 r.

Proklamacja Księcia

o radosnej nowinie

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy przysposobić Michała wicehrabiego Radetzky'ego jako Naszego Syna oraz nadać Mu, jako Księciu Sarmackiemu, Nasz herb oraz Morwan w tytularne władanie.

Postanowienie Nasze nie wywołuje skutków innych niż te, wskazane powyżej, w szczególności zaś nie powoduje powstania prawa do dziedziczenia tronu respective postanowień artykułu czwartego Naszego Dekretu z dnia 29 kwietnia Roku Pańskiego dwa tysiące czwartego.

* * *

Oznajmiamy wszystkim, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy adoptować bliskiego Nam Michała wicehrabiego Radetzky'ego, burmistrza Miasta Koronnego Morwieńca, i uczynić go Księciem Sarmackim. Wszechstronne zalety Naszego Syna — a do najzacniejszych z nich zaliczyć należy Męstwo, Intelekt i Umiłowanie Ojczyzny — skłoniły Nas do tego, aby ród Wężów poprzez jego osobę uczynić jeszcze znamienitszym. Jesteśmy przekonani, iż nie uchybi on żadnej sposobności ku temu, by Nasze Księstwo uczynić mocniejszym, Naszą Koronę świetniejszą, a Rodowi Naszemu przydać więcej chwały. Działo się w Pałacu Królewskim w Almerze dnia 5 lutego Roku Pańskiego dwa tysiące siódmego.

Amen.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny