Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10100 [X]

Grodzisk, dnia 20 maja 2018 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "16 Rocznica Księstwa Sarmacji 2002-2018" o nominale 16 000 lt i cenie sprzedaży 10 000 lt, w ilości 32 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka  zostanie przelany na konto Dwori Książęcego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest JKW Helwetyk Romański.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2018 roku o godzinie 19:00.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

 

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny