Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10110 [X]

Grodzisk, dnia 22 maja 2018 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "Márivar — Eslimar" o nominale 5 000 lt i cenie sprzedaży 5 000 lt, w ilości 30 egzemplarzy dla upamiętnienia lenna Márivar. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Na podstawie art. 2a Ustawy Sejmu nr 229  o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833) dochód ze sprzedaży znaczka pomniejszony o 25% zostanie przelany na konto Márivar (S00211). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Konrad Jakub wicehrabia Arped-Friedman.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2018 roku o godzinie 20:00.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny