Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 10123 [X]

Grodzisk, dnia 28 maja 2018 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji

 Art. 1 [Przepisy zmieniające]

W Konstytucji Starosarmacji, danej w Ferze w dniu 14 kwietnia 2016 r. (Dz.P. poz. 8421 z późn. zmianami) dokonuje się następujące zmiany:

  1. Dodaje do artykułu 3 ustęp 8 o następującej treści: Starosarmacja doceniając swych wiernych obywateli nadaje poprzez uchwałę Sejmiku Koronnego Honorowe Obywatelstwo Starosarmacji obywatelowi, który prześwietnymi osiągnieciami na rzecz Starosarmacji się wykazał.

 

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Gdy tylko niniejsza uchwała do Dziennika Praw trafi, Konstytucja zmienioną będzie.

(—) Peter West
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny