Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 10139 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2018 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji

Art. 1 [Przepisy zmieniające]

W Konstytucji Starosarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

  1. skreśla się art. 6
  2. dodaje się art. 6 [Stan nadzwyczajny] o następującej treści: „1. Namiestnik na drodze art. 5 ust. 3 powoływany, który poparcia nie uzyska, do zwołania zwyczajowego Sejmiku przez najstarszego stażem obywatela Starosarmacji jest sprawowany, a który chociaż dziesięć punktów aktywności, w myśl Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w ostatnich 30 dniach wykazał. 2. Takoż władza jest sprawowana w sytuacjach konstytucją nieprzewidzianych.”

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Gdy tylko niniejsza uchwała do Dziennika Praw trafi, Konstytucja zmienioną będzie.

(—) Peter West
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny