Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 1014 [X]

Grodzisk, dnia 11 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zmiany terminów w referendach konsultacyjnych oraz nadania Medalu Nadwyżki

Na podstawie art. 7 pkt 10 i 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z błędem w oprogramowaniu Książęcej Komisji Wyborczej oraz wynikłym w jego następstwie błędnym gromadzeniem głosów oddawanych w referendach konsultacyjnych zarządzonych Postanowieniami Marszałka Izby Poselskiej nr 2/2007 i 3/2007 z dnia 2 lutego 2007 r., zarządzam jak następuje:

§ 1.

Zmieniam termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania w referendach w sprawie wprowadzenia wyborów do Izby Senatorskiej oraz umiejscowienia Listy Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji na dni 12-14 lutego 2007 r.

§ 2.

Nadaję sobie Medal Nadwyżki w związku z osobistym autorstwem wadliwego oprogramowania Książęcej Komisji Wyborczej.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny