Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 10174 [X]

Eldorat, dnia 13 czerwca 2018 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatorskiego oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1, 3 i 4, art. 8 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 5 oraz art. 9 ust. 1 Dekretu Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. stwierdzam wygaśnięcie mandatu senatorskiego p. Vizontasa Zenayceva (AG763) oraz zarządzam wybory uzupełniające do Senatu:

 1. termin głosowania: 17–19 czerwca 2018 roku (do g. 21.00),
 2. termin zgłaszania kandydatur: do 16 czerwca 2018 roku włącznie,
 3. miejsce zgłaszania kandydatur: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=261&t=25056,
 4. wagi głosów ustalone zgodnie z przepisem art. 3 Małej Konstytucji:
  1. Helwetyk Romański — 5,
  2. JKM Robert Fryderyk — 4,
  3. Marceli de Bordeaux-Ossoliński — 3,
  4. Incisive — 2,
  5. Arsacjusz Arped — 1,
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski — 1,
  7. Guedes de Lima — 1,
  8. Vizontas Zenaycev — 1,
  9. Albert Jan Maat — 1.
 5. wykaz obywateli sclavińskich posiadających bierne prawo wyborcze: http://sclavinia.sarmacja.org/seg/obywatele.php.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny