Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10191 [X]

Eldorat, dnia 18 czerwca 2018 r.

Ustawa Senatu

o zmianie Ustawy o Akademii Sclavińskiej

Art. 1.

W Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. art. 4 ust. 6 o treści „Naukowców powołuje i odwołuje Konwent Akademii w drodze uchwały” przyjmuje brzmienie „Naukowców powołuje Konwent Akademii w drodze uchwały. Odwołanie Naukowca następuje w drodze uchwały Konwentu Akademii, a w przypadku złożenia przez Naukowca rezygnacji w drodze zarządzenia Rektora”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny