Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 10196 [X]

Grodzisk, dnia 20 czerwca 2018 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaje się do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie wejściem w życie Ustawy konstytucyjnej o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 68;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 57 (83,82%);
  3. Liczba głosów oddanych za wejściem ustawy w życie: 148 (37 wyborców, 64,91% osób biorących udział w głosowaniu);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw wejściu ustawy w życie: 46 (14 wyborców, 24,56% osób biorących udział w głosowaniu);
  5. Liczba głosów pustych: 27 (6 wyborców, 10,53% osób biorących udział w głosowaniu).

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że społeczeństwo, w drodze referendum, wyraziło zgodę na wejście ustawy w życie. 

(—) Robert Fryderyk
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Mateusz von Thorn-Chojnacki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny