Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 1022 [X]

, dnia 28 stycznia 2007 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutonskiej nr 4/2007

o przynależności do Narodu Teutońskiego (uchylony)

Art. 1.

  1. Za osobę narodowości teutońskiej uważa się każdego mieszkańca Marchii Teutońskiej, który złoży publiczne oświadczenie o przynależności do Narodu Teutońskiego.
  2. Przez miejsce publiczne rozumie się w szczególności listę dyskusyjna Marchii Teutońskiej.

Art. 2.

  1. Osobom narodowości teutońskiej przysługuje tytuł Teutończyka.
  2. Tytuł Teutończyka jest zastrzeżonym tytułem, którym mogą posługiwac się osoby narodowści teutonskiej. Na terenie Marchii Teutońskiej podlega on ochronie wynikającej z przepisów prawa.

Art. 3.

Każdy Teutończyk zobowiązany jest do szanowania i kultywowania teutońskiej kultury i tradycji; oraz do dbania o zwartość Marchii Teutońskiej i Księstwa Sarmacji.

Art. 4.

Minister - członek Rady Marchii, właściwy do spraw administracji zobowiązany jest do stworzenia, prowadzenia i cyklicznego uaktualniania listy Teutończyków.

Art. 5.

  1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
  2. Minister - członek Rady Marchii, właściwy do spraw administracji stworzy listę o której mowa w art. 4. najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie ustawy.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny