Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 10229 [X]

Grodzisk, dnia 7 lipca 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji prefekta i Podprefekta Generalnego

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 6 Ustawy o prefektach stwierdzam utratę funkcji prefekta oraz stanowiska Podprefekta Generalnego przez Thimoteusa ik Hohentsolern [AG543].

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(–) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny