Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10236 [X]

Eldorat, dnia 10 lipca 2018 r.

Ustawa Senatu

o zmianie Ustawy o Akademii Sclavińskiej

Art. 1.

W Ustawie Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 o Akademii Sclavińskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w art. 4:

  1. ust. 2 o treści „W szczególnych przypadkach Naukowcem może być osoba nie posiadająca obywatelstwa sclavińskiego” otrzymuje brzmienie: „Naukowcy są zobowiązani do realizacji miesięcznego planu działalności ogłaszanego przez Rektora”;
  2. ust. 3 o treści „Rektor Akademii i Naukowcy tworzą Konwent Akademii” przyjmuje brzmienie: „Konwent Akademii tworzą Rektor Akademii oraz Naukowcy, realizujący miesięczne plany działalności”.

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Zapisy Statutu Akademii niezgodne z przepisami ustawy tracą moc w terminie 3 dni od daty wejścia ustawy w życie.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny