Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 10237 [X]

Grodzisk, dnia 11 lipca 2018 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 6 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r., zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, w związku z utratą statusu aktywnego obywatela, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Kristiana v-hr. Arpeda  (AF683).

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ordynacji wyborczej Fryderyk diuk von Hohenzollern (AE372) obejmuje mandat poselski, którego wygaśnięcie stwierdzam na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 6 Ordynacji wyborczej, w związku z utratą statusu aktywnego obywatela. Stwierdzam, że składu Sejmu nie można uzupełnić.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny