Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1024 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 4 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Leonarczyk
Data i miejsce urodzenia: 14.10.1986, Wejherowo
Miejsce zamieszkania: Wjherowo (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-14 (21)
Identyfikator: A8298

Jego Książęca Mość!
 Składam dziś wniosek o nadanie obywatelstwa. Od 14 stycznia
tego roku jestem mieszkańcem Księstwa Sarmacji poświeciłem te
dni na zgłębianie mojej wiedzy na tematy z Nią związane.
Zamieszkuję w Zielnymborze od 22 stycznia. Uważam że nadszedł
czas abym stał się pełnoprawnym mieszkańcem Księstwa. W
krótkim czasie doszedłem do wniosku, że to Jest odpowiednie
dla mnie miejsce. Jednym z głównych czynników, które skłoniły
mnie do takich a nie innych wniosków jest możliwość bycia w
Sarmacji politykiem czy też przedsiębiorcą. Moim głównym
celem jaki sobie postawiłem to chęć poddania próby moich
możliwości. Księstwo Sarmacji motywuje mnie abym zaczął
rozszerzać horyzonty swoich zainteresowań. Sarmacja urzekła
mnie również swym niepowtarzalnym klimatem, mieszkańcy jak i
obywatele Sarmacji są pozytywnie nastawieni do nowych,
młodych Sarmatów, z czym osobiście się spotkałem. Mogę też
zapewnić że będę, na miarę moich możliwości promował Sarmację
w Internecie jak i poza nim.
 Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku o przyznanie
mi Obywatelstwa Księstwa Sarmacji. 

Leonarczyk

Adres IP: 88.156.184.144
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny