Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10241 [X]

Eldorat, dnia 15 lipca 2018 r.

Ustawa Senatu

o ratyfikacji Umowy o przystąpieniu Starosarmacji do Systemu Ewidencji Gruntów

Art. 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Konsula ratyfikacji Umowy o przystąpieniu Starosarmacji do Systemu Ewidencji Gruntów, podpisanej w Mieście Stołecznym Eldoracie dnia 5 lipca 2018 roku. 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny