Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 10245 [X]

Almera, dnia 16 lipca 2018 r.

Postanowienie Króla Baridasu

w sprawie powołania Wicekróla

MY, ROBERT FRYDERYK,
król Baridasu, wielki książę Arped, książę Awary Południowej, pan w Almerze i Ciuad de Bravo, etc. etc.

na podstawie odpowiednich przepisów prawa i w zgodzie z wolą poddanych naszych postanawiamy jak następuje:

powołujemy na Wicekróla Jaśnie Oświeconego Laurencjusza Ma Hi at Aterę (AF766) i powierzamy Mu opiekę nad Królestwem Naszym.

(—) Robert Fryderyk, rex

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny