Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1025 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 5 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Łukasz Zbróg
Data i miejsce urodzenia: 16.02.1987, Końskie
Miejsce zamieszkania: Wrocław (BAR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-22 (14)
Identyfikator: A8341

Na początek muszę przyznać, że dopiero odnajduję się w
Sarmacji. Zagłębienie się utrudnia mi nieco sesja na uczelni,
jednak sądzę, iż zaraz po niej aktywniej włączę się w życie
Księstwa. Czemu Sarmacja? Na notkę o Was natrafiłem w
Angorze. Wcześniej w ogóle nie miałem pojęcia, że istnieje
coś takiego jak wirtualne państwa. Zaciekawiło mnie to
niezmiernie (studiuję europeistykę, przy czym na
Uniwersytecie Wrocławskim jest ona mocno powiązana z
politologią), więc postanowiłem dołączyć do takiej wirtualnej
wspólnoty. W Angorze wspomniano, że Księstwo Sarmacji jest
największym tego typu państwem, dlatego nie szukałem niczego
innego. Prosząc o przyznanie mi obywatelstwa Księstwa
równocześnie mam w zamyśle pokazanie, że będę aktywnym
użytkownikiem, który postara się wnieść wiele do społeczności
Sarmacji. Poza tym jako człowiek o poglądach liberalnych
zawsze staram się przeć do przodu, a nie stać biernie w
miejscu. Ponadto uzyskanie obywatelstwa byłoby dla mnie
motywacją do dalszej ekloracji i aktywności w Księstwie.
Dlatego też proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Mateusz Zbróg

Adres IP: 80.50.252.50
Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060523 Ubuntu/dapper Firefox/1.5.0.3

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny