Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 10251 [X]

Grodzisk, dnia 17 lipca 2018 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Książęcej Komisji Wyborczej

My, Robert Fryderyk,
książę Sarmacji, król Baridasu, Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.
stanowimy co następuje: 

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. powołujemy w skład Książęcej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LVII kadencji zarządzonych na dni 18.07.2018-04.08.2018 r., z głosowaniem odbywającym się w dniach 03-04.08.2018 r., niżej wymienione osoby:

  1. Mateusza von Thorna-Chojnackiego (A2715)
  2. Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny