Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10254 [X]

Eldorat, dnia 17 lipca 2018 r.

Ustawa Senatu

o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora (uchylony)

Art. 1.

Dekrecie Konsula z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 22 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 1 ust. 3 skreśla się słowa „a przepisu art. 13 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się”;
  2. skreśla się art. 8 ust. 1 pkt 1 („[Wygaśnięcie mandatu senatora następuje wskutek:] objęcia urzędu Konsula”);
  3. skreśla się art. 13 ust. 1 pkt 1 („[Opróżnienie urzędu Konsula następuje wskutek:] objęcia mandatu senatora”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny