Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia i decyzje, poz. 10256 [X]

Eldorat, dnia 18 lipca 2018 r.

Postanowienie Konsula

w sprawie nadania lenna de Bordeaux

 

 

C H W A Ł A   W I E L K I E J   S C L A V I N I I   W I E L O N A R O D O W E J !

W Imieniu Jego Książęcej i Królewskiej Mości
Księcia Sarmacji i Króla Sclavinii

MY, HELWETYK książę ROMAŃSKI,
KONSUL SCLAVINII,

wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
wiadomym czynimy, że na podstawie art. 2 i 5 Zarządzenia Księcia —
Przywileju samorządowego z dnia 10 lutego 2018 roku

postanowiliśmy nadać

CZCIGODNEMU PANU
MARCELEMU baronowi DE BORDEAUX-OSSOLIŃSKIEMU 

w lenno znajdującą się na terytorium Konsulatu Sclavinii ziemię
położoną nad Zatoką Sclavińską pomiędzy rzekami Enaj i Rudą,
na południowy zachód od Wandowic i Lasu Brzozowego,
wpisaną do Systemu Ewidencji Gruntów pod numerem SAR-K10,
nadając jej tytuł oraz nazwę 

BARONII DE BORDEAUX,

na dowód czego wydaliśmy akt niniejszy,
opatrzony pieczęcią Konsulatu Sclavinii. 

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

 

Dano w Mieście Stołecznym Eldoracie
dnia 18 lipca 2018 roku

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny