Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1026 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Karol Khartoum
Data i miejsce urodzenia: 19.10.1990, Kielce
Miejsce zamieszkania: Kielce (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-22 (15)
Identyfikator: A8339

Składam wniosek, ponieważ uważam, że spełniam wszystkie
wymagania, aby stać się obywatelem Sarmacji. Mimo tego, iż
jestem w kraju od 14 dni posiadam duże doświadczenie w
działaniu na terenie państwa. Posiadam własną firmę, która
pomimo, że jest nowa, działa dość sprawnie i już zdążyła
zając znaczące miejsce na rynku. Działam aktywnie w mieście,
w którym mieszkam. Jestem starszym strzelcem w milicji
Morwieńskiej. dowiedziałem się byłych mieszkańców o
miejscowości zwanej Maire, więc utworzyłem tam, za
pozwoleniem Taoiseach Scrios Atha Morvan, skansen. Jest on
dostępny pod adresem: www.skansenmaire.prv.pl Ponadto mam
zostać powołany na doradcę do spraw historii w Morwieńcu. Mam
także objąć instytut Historii Scrios atha Morvan. Jak
przedstawiłem działam aktywnie na terenie Sarmacji, mam
nadzieję, że otrzymując obywatelstwo będę mógł działać
jeszcze aktywniej.

Karol Khartoum

Adres IP: 83.28.216.253
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny