Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10260 [X]

Almera, dnia 22 lipca 2018 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie powołania Marszałka Baridasu

Art. 1.

Na podstawie ordonansu z dnia 27 sierpnia 2017 roku o Dworze Królewskim i urzędach (Dz. P. poz. 9601) powołuję:

Juliana Fer at Aterę (AF827) na stanowisko Marszałka Baridasu.

Art. 2.

Zgodnie z art 2 ust. 9 wyżej wymienionego ordonansu, Marszałkowi Dworu powierzam pełnienie obowiazków Pretora do czasu wyznaczenia innego urzędnika na to stanowisko.

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicekról

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny