Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10261 [X]

Almera, dnia 22 lipca 2018 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie nadania lenna Melena

 

Baridas sano alta!

W Imieniu Jego Książęcej i Królewskiej Mości
Księcia Sarmacji i Króla Baridasu

MY, LAURENCJUSZ diuk MAHI at ATERA ,
WICEKRÓL BARIDASU,

wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
wiadomym czynimy, że na podstawie art. 2 i 5 Zarządzenia Księcia —
Przywileju samorządowego z dnia 10 lutego 2018 roku

postanowiliśmy nadać

JAŚNIE WIELOMŻNEMU PANU
JULIANOWI markizowi FER at ATERA

w lenno znajdującą się na terytorium Królestwa Baridasu ziemię, którą stanowi
Wyspa Melena wraz z miastem Juwena
położoną na Oceanie Ławicowym,
na zachód od Dahrim,
nadając jej tytuł oraz nazwę 

HRABSTWA MELENA,

na dowód czego wydaliśmy akt niniejszy,
opatrzony pieczęcią Wicekróla. 

Fare Aryon!

 

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny