Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1027 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 7 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marietta Barbescu
Data i miejsce urodzenia: 06.01.1915
Miejsce zamieszkania: Warszawa (GEL)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-11-23 (76)
Identyfikator: A8077

Chciałabym zostać obywatelką Księstwa Sarmacji, gdyż uważam ją
za odpowiednim miejscem dla siebie.
Jestem gotowa wspóldziałać na rzecz Sarmacji.
Księstwo Sarmacji uważam za najbardziej atrakcyjne
v-państwo.
Pragnę dać z siebie wszystko by współtworzyć Sarmację.
Myślę, że jest to odpowiednie miejsce dla mnie.
Uważam Księstwo Sarmacji, za v-państwo spełniające moje
oczekiwania.
Dołożę wszelkich starań by moje obywatelstwo wpłyneło
pozytywnie na wizerunek Sarmacji.
Dołożę wszelkich starań by moje obywatelstwo wniosło wiele
pozytywnych działań, obywatelstwo sarmackie zatem jest
niezbedne dla realizacji moich pomyslów.
Chcę ponosić ponosic odpowiedzialnosc poprzez prawa wyborcze,
jak również działać w strukturach administracyjnych.
Chcę pozytywnie wzbogacać Księstwo Sarmacji swoją osobą i
zawsze bronić dobrego imienia Sarmacji i jej obywateli.

Marietta Barbescu

Adres IP: 61.6.39.139
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny