Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 10270 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2018 r.

Proklamacja Księcia

w sprawie wycofania uznania Królestwu Hasselandu

MY, ROBERT FRYDERYK,
Książę Sarmacji, Król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc. etc.

działając na podstawie art. 1. Rozporządzenia Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 27 lutego 2018 r.; w związku z włączeniem tego kraju w skład Księstwa Sarmacji; dbając o realizację sarmackiej racji stanu; wydajemy niniejszą proklamację i stwierdzamy w niej iż począwszy od dnia dzisiejszego

COFAMY UZNANIE PAŃSTWOWOŚĆ KRÓLESTWO HASSELANDU

Na pamiątkę tego faktu, jak również by mocy proklamacji naszej odpowiedniej nadać opatrzamy dokument ten pieczęcią i podpisem naszym. 

Dano w Grodzisku, 24 lipca 2018 roku.

ZAŁĄCZNIK

Na podstawie art. 4. ust. 2. Rozporządzenie Księcia w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji danego w Grodzisku dnia 27 lutego 2018 roku, ogłaszamy wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji (w kolejności alfabetycznej).

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny