Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10273 [X]

Grodzisk, dnia 25 lipca 2018 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "15 Rocznica powstania Teutonii" o nominale 15 000 lt i cenie sprzedaży 15 000 lt, w ilości 30 egzemplarzy.

§ 2.

Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się 30 znaczków, limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka  zostanie przelany na konto Królestwa Teutonii (P00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 1. Autorem grafiki znaczka jest JKW Helwetyk Romański.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2018 roku o godzinie 19:00.

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Obrazek

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny