Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1028 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mirosław Iwan Slipyj
Data i miejsce urodzenia: 3 września 1983, Bydgoszcz
Miejsce zamieszkania: Warszawa (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-30 (14)
Identyfikator: A8394

Wasza Książęca Mość,

Ja, dla Sarmackiej Cerkwi Autokefalicznej ustanowiony
Metropolitą Książęcego Miasta Grodziska i Całej Sarmacji, na
mocy prawa radny Książęcego Miasta Grodziska, a we wszystkim
uniżony Wasz sługa, ośmielam się prośić Waszą Książęcą Mość,
aby z łaski Waszej zostało mi nadane obywatelstwo Księstwa
Sarmacji.

Zostałem wysłany, by głosić Słowo Boże w przez Waszą Książęcą
Mość rządzonym państwie. Do brzegów Wielkiej Sarmacji
przybiłem dwa tygodnie temu, by początkowy okres swej
działalności spędzić w czarnolesie. Zdawszy sobie sprawę, że
do większej rzeszy odbiorców dotrzeć mogę jedynie w Stolicy,
przeniosłem się do Książęcego Miasta Grodziska, gdzie
natychmiast wykupiłem parcelę przy ulicy Kameralnej. Dziś, z
Bożej łaski, stoi tam Pałac Metropolitów, który zamieszkuję.
Wkrótce zarejestrowałem w mocy prawa naszą Cerkiew, by
wszystkie moje poczynania przebiegły w zgodzie z wolą Waszej
Książęcej Mości, wyrażonej w prawie Sarmacji. Przyjąłem na
siebie również honor i obowiązek pełnienia funkcji radnego
Grodziska, który to obowiązek poczytuję sobie za zaszczyt.

Dziś buduję Cerkiew oraz jej witrynę internetową, a poprzez
nią zamierzam prowadzić działalność społeczną. Pragnę, oprócz
świątyń, hierarchii etc. zbudować stołówkę dla ubogich,
akademię duchowną, galerię i sklep świętych ikon oraz
Cerkiewną Agencję Informacyjną.

Pragnę brać czynny udział w życiu Sarmacji, którą - za
pozwoleniem Waszej Książęcej Mości - jako Ojczyznę sobie
poczytuję. Ufam, że Wasza Książęca Mość uczyni mi ten
zaszczyt i uzna mnie za godnego miana obywatela Sarmacji.

Wasz uniżony sługa

/+/ Mirosław [Iwan Slipyj]

Adres IP: 83.6.203.105
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny