Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 10281 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 lipca 2018 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2018

w sprawie 15-lecia Teutonii

Senat Królestwa Teutonii, reprezentując wolę Narodu Teutońsiego, pragnie uhonorować dokonania swych obywateli na rzecz budowy Teutonii przez ostatnie XV lat. Pamiętając zarówno przeszłe jak i współczesne dokonania naszych Bohaterów i Mężów Stanu, bojowników o wolność, polityków i wszelakiego wymiaru twórców, doceniamy istotę działań każdego z nich.

Teutonia od lat budowana jest przez historię i tradycję pisaną przez każdego z nas. Szanujemy mądrość Rodu Cesarskiego, cenimy działalność każdego z potomków Hergoliena Wielkiego, którzy nadają kształt naszej Ojczyźnie. Nie należy jednak zapominać o zasługach każdego, który przyczynił się do budowy Teutonii.

Pragniemy wyróżnić każdego mieszkańca Królestwa Teutonii, który w momencie wejścia w życie owej uchwały posiada obywatelstwo Królestwa Teutonii, a także napisał przynajmniej jedną wypowiedź w miejscu publicznym Królestwa Teutonii w przeciągu ostatniego roku, Okolicznościowym Medalem XV-lecia Teutonii, którego wizerunek i baretkę przedstawiają załączniki.

(—) Gotfryd Slavik de Ruth
Marszałek Senatu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny