Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy — nowelizacje, poz. 10283 [X]

Eldorat, dnia 28 lipca 2018 r.

Ustawa Senatu

o zmianie Ustawy o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii

Art. 1.

Ustawie o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii z dnia 6 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 1 ust. 5 („Ordery Konsulatu Sclavinii nadaje i odbiera Konsul Sclavinii na wniosek Senatu wyrażony uchwałą”) otrzymuje brzmienie „Ordery Konsulatu Sclavinii nadaje i odbiera Konsul Sclavinii, działając w porozumieniu z Marszałkiem Senatu”;
  2. skreśla się art. 1 ust. 7 („Ordery i odznaczenia Konsulatu Sclavinii nadaje się w drodze postanowienia w dni świąt i uroczystości, określonych ustawą”);
  3. art. 4 ust. 2 („Krzyż Odrodzenia Sclavinii nadawany jest za znamienite zasługi położone dla budowy, zachowania, utrzymania i rozwoju struktur państwa sclavińskiego po roku 2011 oraz w ramach uznania odznaczeń nadanych przed rokiem 2011”) otrzymuje brzmienie „Krzyż Odrodzenia Sclavinii nadawany jest za znamienite zasługi położone dla budowy, zachowania, utrzymania i rozwoju struktur Sclavinii po roku 2011 oraz w ramach uznania odznaczeń nadanych przed rokiem 2011”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny