Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 10285 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 lipca 2018 r.

Proklamacja Króla Teutonii

Akt abdykacji

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc.

Nosząc w sercu dobro Narodu Teutońskiego, zauważając potrzeby i problemy Państwa naszego, którym to podołać w stanie nie jesteśmy, rozumiemy, iż dalsze utrzymanie obecnego stanu rzeczy jest niemożliwe. Wobec przysiąg mych, złożonych przed Narodem, Historii i Tradycji, w obliczu niebezpieczeństw zewnętrznych, przed którymi Narodu mego bronić nie będę w stanie należycie, postanawiamy co następuje.

Uroczyście ogłaszamy iż z woli własnej, nie wymuszonej żadnym wpływem wewnętrznym ni zewnętrznym, zrzekamy się wszelkich praw do Korony Teutonii i innych należących do nich krajów, jako też znajdujących się w nich posesji i przynależności. Ten uroczysty akt abdykacji na ręce Marszałka Senatu wnosimy, zaś insygnia władzy składamy w Świątyni Loży Rycerzy Teutońskich w Eltdorfie.

Wolą naszą jest, by elekcji królewskiej przewodniczył Arcyksiążę Wojciech Hergemon, Teutończyk zasłużony, Teutońskiego Maja bohater, a także stryj nasz.

Wolę naszą swym podpisem i pieczęcią swą potwierdzamy. Dano dnia 28 lipca, roku 2018, w 2 roku panowania mego.

(—) Andrzej Fryderyk
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny