Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 10289 [X]

Grodzisk, dnia 29 lipca 2018 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie odwołania diuka de Ruth z funkcji asesora Trybunału Koronnego

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 5 zd. 1 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. Sejm, na wniosek Księcia, odwołuje Gotfryda Slavika diuka de Ruth (T1141) z funkcji asesora Trybunału Koronnego.

§ 2.

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny