Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1029 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 lutego 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: piorek01
Data i miejsce urodzenia: 23.04.1982
Miejsce zamieszkania: Pabianice (TEU)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-03-17 (333)
Identyfikator: A7235

Witam serdecznie.
Właśnie minęła okrągła liczba 333 dni od czasu kiedy jestem
uczestnikiem gry. W związku z tym pragnąłbym zostać przyjęty
w grono szanownych obywateli grodu. Pozwoli mi to na jeszcze
pełniejsze oddanie się w rozwój miasta a zatem całej naszej
społeczności. Pragnę wpływaćna rozwój naszego miasta. Jako
porządny obywatel chcę posiadać obywatelstwo najdoskonalszego
z grodów. Obywatelstwo to pozwoli mi wpływać bardziej na to,
że wkomponuje się wśród miszkańców prawowitych. Nie tylko
chcę pracować na rzecz rozwoju chcę budować nasz ustrój, by
był dokonalszy. Będę w stanie to zrobić tylko mają pełne
obywatelstwo. Nadane obywatelstwo pozwoli mi być prawdzimym
sarmatą. umożliwi mi pełną konsolidacje z systemem. Uważam,
że oddnajdę się bardzo dobrze w nowej wspólnocie. Razem
dokonamy rzeczy wielkich, nieosiągniętych. Mam nadzieję
poznać nowych wspaniałych ludzi, którzy osiedlili się na
naszych ziemiach. Jako nowy przybysz pragnę się zasymilować z
towarzyszami wspólnoty.
Pozdrawiam serdecznie

piorek01

Adres IP: 81.219.74.49
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny