Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 10301 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników wyborów Kanclerza VII kadencji

Na podstawie art. 10b ust. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Kanclerza VII kadencji:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 72.
 2. Liczba wyborców: 57.
 3. Liczba głosów pustych: 35 (11 wyborców).
 4. Liczba głosów niepustych: 149 (46 wyborców).
 5. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Krzysztof Hans van der Ice: 23 głosy
  2. Erik Otto von Hohenburg: 70 głosów
  3. Peter West: 25 głosów
  4. Przeciw wszystkim: 31 głosów

W ostatniej, trzeciej turze głosowania kandydatami byli Erik Otto von Hohenburg (93 — 62,42% głosów) oraz Peter West (56 — 37,58% głosów).

Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na Kanclerza VII kadencji wybrany został Erik Otto von Hohenburg.

Załącznik 1
Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze

OpenSTV version 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)

Loading ballots from file k7.txt.
Ballot file contains 4 candidates and 184 ballots.
No candidates have withdrawn.
Ballot file contains 149 non-empty ballots.

Counting votes for Wybory Kanclerza VII kadencji using Instant Runoff Voting.
4 candidates running for 1 seat.

R|Krzysztof Hans van|Erik Otto von Hohe|Peter West (AF958)|Przeciw wszystkim |Exhausted
| der Ice (AB726) |nburg (AG643) | |(AG808) |
=================================================================================================
1| 23| 70| 25| 31| 0
|----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count of first choices.
=================================================================================================
2| | 79| 39| 31| 0
|----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating Krzysztof Hans van der Ice (AB726) and transferring votes.
=================================================================================================
3| | 93| 56| | 0
|----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating Przeciw wszystkim (AG808) and transferring votes. Candidate Erik Otto
| von Hohenburg (AG643) is elected.

Winner is Erik Otto von Hohenburg (AG643).

Załącznik 2
Oddane głosy

4 1
8 2 4 3 1 0
1 1 3 2 4 0
6 2 4 3 1 0
1 0
1 1 2 3 4 0
1 3 2 4 1 0
7 2 3 1 4 0
1 0
1 1 3 2 4 0
1 4 3 2 1 0
1 0
1 2 4 3 1 0
1 0
6 0
1 2 3 1 4 0
4 2 4 3 1 0
1 4 2 3 1 0
7 0
3 3 2 1 4 0
1 3 2 4 1 0
1 3 1 2 4 0
8 4 1 3 2 0
5 1 3 2 4 0
1 2 4 1 3 0
1 4 2 3 1 0
4 1 2 3 4 0
1 0
7 4 1 3 2 0
1 3 2 1 4 0
1 4 3 1 2 0
8 2 4 3 1 0
5 3 1 2 4 0
3 2 4 3 1 0
1 4 1 2 3 0
7 0
8 0
8 4 2 3 1 0
1 2 1 3 4 0
7 2 3 1 4 0
1 3 2 1 4 0
7 1 3 2 4 0
8 2 3 4 1 0
3 2 3 1 4 0
1 3 1 2 4 0
3 2 3 1 4 0
1 2 4 3 1 0
5 3 1 2 4 0
3 1 2 3 4 0
1 0
1 2 4 1 3 0
1 4 2 3 1 0
1 4 2 1 3 0
1 0
1 1 2 3 4 0
1 4 2 3 1 0
6 3 2 1 4 0
7 2 4 3 1 0
0
"Krzysztof Hans van der Ice (AB726)"
"Erik Otto von Hohenburg (AG643)"
"Peter West (AF958)"
"Przeciw wszystkim (nnnn)"
"Wybory Kanclerza VII kadencji"

(—) Robert Fryderyk
(—) Krzysztof Czuguł-Chan
(—) Mateusz von Thorn-Chojnacki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny