Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 10302 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2018 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie zwołania Sejmiku Koronnego

 § 1.

Na podstawie art. 4. ust. 3. Konstytucji Starosarmacji zwołuję Sejmik Koronny Starosarmacji na obrady, powierzając Jego Książęcej Wysokości Tomaszowi Ivonowi Hugonowi (AD468) obowiązek czuwania nad porządkiem wyboru Marszałka Sejmiku Koronnego.

§ 2. 

Lista uprawnionych do udzału w obradach:

  1. Tomasz Ivo Hugo (AD468)
  2. Henryk von Thorn-Leszczyński (A7599)
  3. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)
  4. Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser (AF820)
  5. Mateusz von Thorn-Chojnacki (A2715)
  6. Peter West (AF958)
  7. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541)
  8. Prokrust Zombiakov (A1217)
  9. Michał Franciszek Lisewicz (AG760)
  10. Magnum von Graudenz (A1685)

§ 3.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) hrabia Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny