Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Dziennik Praw, poz. 10307 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Postanowie Kanclerza

W sprawie ustalenia kolejności zastępstwa Kanclerza podczas nieobecności

Grodzisk,

7 sierpnia 2018 roku,


Art. 1.


Przez termin "nieobecność" należy rozumieć opuszczenie systemu informatycznego Księstwa Sarmacji na okres dłuższy niż 24 godziny.

Podczas nieobecności Kanclerza jego obowiązki są pełnione przez członków Rady Ministrów w następującej kolejności;

 

1. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541)

2. Peter West (AF958)

3. Eddard Noqtern (AF890)


Art. 2.
Postanowienie wchodzi w życie w dniu publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Erik Otto von Hohenburg
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny